Projekt Mobil Parking

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto a mesto Viedeň začali v marci 2006 s podporou prostriedkov z Európskej únie realizovať projekt Mobil Parking. V rámci projektu bol vyvinutý a nasadený systém, ktorý je alternatívou k používaným parkovacím kartám.

Po zaparkovaní vodič namiesto vyznačovania dátumu a času, kedy zaparkoval, odošle na vopred známe číslo formou SMS informáciu o tom, ako dlho chce na zvolenom mieste stáť. Následne sa mu z jeho kreditu odpočíta suma za parkovanie.

Pri prekročení doby parkovania sa nemusí vracať k autu, ale predĺži si dobu parkovania z miesta, kde sa práve nachádza.

Podnikatelia si môžu objednať mesačné dodávanie súhrnných dokladov.

Ciele projektu Mobil Parking sú:

  • - zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb na úroveň rozvinutých európskych mestských aglomerácií
  • - uspokojiť zvýšené nároky obyvateľov a návštevníkov centra mesta na parkovanie
  • - zvýšiť efektívnosť využitia existujúcich parkovacích plôch
  • - skvalitniť kontrolu platenia za poskytované parkovacie služby
  • - rozvíjať celoplošný systém parkovania a integrovaný parkovací systém
  • - vytvoriť predpoklady pre intenzívnejšiu cezhraničnú spoluprácu a rozvoj cestovného ruchu - kultúrna, kongresová, obchodná nákupná a športová turistika
  • - harmonizovať a vzájomne prepojiť systémy dopravnej infraštruktúry v pohraničnom regióne
  • - zintenzívniť spoluprácu s partnerským mestom Viedeň
  • - spájaním infraštruktúry vytvoriť predpoklady na vytvorenie medzinárodného obrazu a povedomenia cezhraničného regiónu

Copyright ©2010 Siemens Program and System Engineering s.r.o.
Všetky práva vyhradené.