Upozornenie - v Bratislave od 1.4.2016 platí nová cena SMS lístka!


  Po úspešnom zavedení systému Mobil Parking s registráciou pre úhradu parkovného v Zóne so spoplatneným parkovaním v Bratislave - Starom meste v roku 2008, od 1.6.2010 ponúkame pre parkujúcich vodičov ďalší moderný produkt úhrady parkovného:

  SMS Parking System - systém bez registrácie

  Spoločnosť A SMS od roku 2008 prevádzkuje systémy využívajúce tzv. micropayment, resp. SMS payment. Ako prvá spoločnosť na Slovensku sme vo februári 2009 v spolupráci so spoločnosťou VINCI PARK spustili SMS parking v Prešove, nasledoval Martin. V meste Trenčín náš SMS Parking System 2200 spolupracuje s informačným systémom Memphis. A SMS je prostredníctvom vlastníckych štruktúr spolumajiteľom spoločnosti MPay, ktorá poskytuje systém úhrady parkovného s predplatným v Bratislave a ďalších slovenských mestách. Tento systém na svoju prevádzku tiež využíva SMS komunikáciu. A SMS je prostredníctvom MPay členom Slovenskej parkovacej asociácie.

  .

  SMS Parking System 2200 je:
  • využiteľný pre celé Slovensko
  • nastaviteľný podľa potrieb jednotlivých miest
  • kompatibilný s informačným systémom Memphis

  Aj keď na prvý pohľad je systém veľmi podobný už zavedenému Mobil Parkingu, sú pri ňom zásadné odlišnosti, ktoré je potrebné pre správne používanie poznať:

  1. Registrácia - odpadá, nie je potrebné sa nikde registrovať.
  2. Platba - nie je nutné vytvárať si žiaden kredit. Parkovné uhradíte formou SMS.
  3. Formát SMS - Keďže systém o užívateľovi až do zaslania SMS nič nevie, treba mu vždy všetky potrebné údaje zaslať v objednávacej SMS a to:

   skratka mesta medzera zóna medzera EČV, teda napríklad BA A4 BA123CD

   Príklad pre Bratislavu: BA A4 EČV
  4. Telefónne číslo - objednávacia SMS sa neposiela na číslo vyhradené pre Mobil Parking 0902 02 02 02, ale na skrátené číslo 2200
  5. Dĺžka parkovania (čas) - ako vidno z predchádzajúceho bodu, nikde v SMS sa neuvádza, ako dlho chce vodič parkovať. Je to preto, že každá kombinácia mesta a zóny má pevne stanovený čas. Pre Bratislavu sú napríklad kódy A4 s platnosťou 90 minút a A8, ktorej platnosť je 480 minút. Ak chce vodič parkovať napríklad 3 hodiny, musí poslať dve SMS A4, alebo aj viac. SMS môže poslať aj bezprostredne za sebou, nemusí čakať, kým mu objednaný čas vyprší, objednané dlžky parkovania sa radia za sebou. Pozor, každá SMS musí obsahovať všetky potrebné údaje.
  6. Cena - parkovania realizujeme v Bratislave na 90 minút/1,5 hod. v kóde A4 za 1,80 € a 480 minút/8 hod. v kóde A8 za 8 €. Ceny sú konečné vrátane DPH, nepripočítavajú sa k ním žiadne poplatky. Všetky zaslané a obdržané SMS z a na skrátené číslo 2200 sú zdarma.
  7. Platnosť - SMS platí od okamihu zaslania až po uplynutie stanoveného času pre mesto a zónu. Systém vo väčšine miest nerozlišuje, kedy je parkovanie na objednanom mieste spoplatnené a kedy nie. V Bratislave systém rozlišuje začiatok času spoplatnenia, teda od 8:00 avšak nerozlišuje koniec. Teda ak v Bratislave objednáte parkovanie o 4:00 ráno, platí parkovanie od 8:00 po dobu 90 minút pri zóne A4 a 480 minút pri zóne A8 neodvolateľne. Ak však objednáte parkovanie o 15:30, parkujete na danom mieste do 17:00. čas presahujúci dobu spoplatnenia sa neprenáša do nasledujúcej doby spoplatnenia.
  8. Legálnosť parkovania - rovnako ako pri systéme Mobil Parking je parkovanie objednané a zaplatené až obdržaním potvrdzujúcej SMS, v ktorej je uvedené pre ktoré mesto, zónu a dokedy platí, spolu s autorizaíným kódom pre získanie daňového dokladu podľa bodu 3. Preto treba potvrdzujúcej SMS venovať náležitú pozornosť a skontrolovať, či je parkovanie objednané správne a pre správne EČV vozidla. SMS je nutné v telefóne ponechať a nevymazávať minimálne po dobu odchodu z parkovacieho miesta, pre prípadné riešenie nedorozumení s kontrolnými orgánmi, alebo pri zlyhaní systému. Nezabudnite, potvrdzujúca SMS obsahuje jedinečný kód pre získanie daňového dokladu, bez kódu sa k dokladu nedostanete. Už nikdy. Doručenie potvrdzujúcej SMS môže v niektorých prípadoch trvať až 10 minút. Odporúčame zotrvať pri automobile až do doby doručenia potvrdzujúcej SMS.
  9. Upozorňujúca SMS - je súčasťou služby a je zasielaná vždy a každému 10 min pred uplynutím objednanej a zaplatenej doby parkovania. Je zadarmo a nič sa za ňu neplatí.
  10. Používatelia - na rozdiel od systému Mobil Parking, ktorý môžu využívať majitelia ľubovolného mobilného čísla aj zahraničného, ktorí sa do systému zaregistrovali a majú kredit v dostatočnej výške, služba SMS Parking bez registrácie je určená užívateľom sietí slovenských mobilných operátorov Orange, Slovak Telekom a O2 s platbou na faktúru alebo s kreditom prevyšujúcim minimálnu sadzbu parkovného - pre Bratislavu minimálny kredit 1,51 eura.
  11. Daňový doklad - na poskytnutú službu nevystavujeme my, ale priamo poskytovateľ služby, prevádzkovateľ parkovania a možno si ho (pre Bratislavu - Staré mesto) z internetu stiahnuť tu, po zadaní kódu, ktorý Vám prišiel v potvrdzujúcej SMS. Doklad obsahuje vyčíslenú DPH, ktorú si plátcovia DPH môžu odpočítať na vstupe.
  12. Všeobecné podmienky využívania služby SMS Parking si môžete prečítať tu a súhlas s nimi vyjadrujete zaslaním objednávacej, alebo aj akejkoľvek inej SMS správy na skrátené čislo 2200.
  13. Zákaznícka podpora - v prípade akýchkoľvek nejasností, problémov, zlyhaní systému sa môžete tak, ako doteraz, obracať na číslo zákazníckej podpory, radi Vám pomôžeme.

  Ďakujeme za záujem o naše služby a želáme Vám komfortné a bezproblémové využívanie moderného systému pre úhradu parkovného - SMS Parking, systém bez registrácie.

Copyright ©2010 Siemens Program and System Engineering s.r.o.
Všetky práva vyhradené.