Parkovanie vo Viedni

Registrácia

Ak chcete parkovať vo Viedni, môžete sa bezplatne zaregistrovať kliknutím SEM

Vytvorenie kreditu pre parkovanie vo Viedni

Po registrácii na tejto stránke si pre potreby parkovania vo Viedni musíte predplatiť kredit. Kredit si môžete vytvoriť použitím Paybox-u, medzinárodne platnej platobnej karty alebo cez online bankovníctvo. Cenaparkovacieho lístka, ktorý si objednáte prostredníctvom SMS správy bude odpočítaná z predplaten√ɬ©ho kreditu.

Minimálna výška nabíjaného kreditu - 20 € (10 hod. parkovania)
Maximálna výška nabíjaného kreditu - 150 €

Ak bude váš parkovací kredit nižší ako 4 € (parkovné na 2 hodiny), budete vyzvaní prostredníctvom SMS na jeho dobitie.

Užívateľom využívajúcim dobíjanie kreditu prostredníctvom Paybox, ktorí odpovedia do 7 minút na pripomínajúcu SMS ,,JA,, (v preklade áno) bude parkovací účet automaticky dobitý na 10 hodín/20 €.

Úhrada za parkovné vo Viedni

Zašlite SMS správu s uvedením času parkovania v minútach (30 - 180 min.) na telefónne číslo +43 664 660 0990.

Podmienky parkovania vo Viedni

Predpokladom pre účasť v systéme je vlastníctvo mobilného telefónu (nezávisle na poskytovateľovi mobilných služieb) s funkciou SMS. SMS sa môže taktiež zaslať cez tuzemský alebo zahraničný mobil, cez mobil na paušál či zmluvu.

Náklady

Dodatočne k poplatkom za parkovacie hodiny (parkovacie poplatky) nabiehajú náklady za SMS. Tieto závisia na príslušnej tarife. Okrem toho nevznikajú žiadne ďalšie náklady.

Kontrolné orgány

Ku kontrole priebehu parkovania sú kontrolné orgány vybavené príručnými počítačmi. S pomocou online - pripojenia je možné prekontrolovať aktiváciu elektronického parkovacieho lístka.

Všetky dôležité informácie týkajúce sa informácií o parkovaní prostredníctvom sms vo Viedni vrátane inštruktážneho videa nájdete na tejto stránke

Kontakt a servisné čísla

Vo všetkých A1 obchodoch vo Viedni je možné prihlásiť sa k parkovaniu cez mobil a cez internet k službe paybox alebo public-paybox (bezplatná platobná služba určená výlučné pre parkovanie cez mobil). V klientskej brožúre je presný popis, ako funguje prihlásenie sa k parkovaniu cez mobil pomocou SMS. Pritom Vás podporia aj zamestnankyne a zamestnanci obchodu.

Parkovanie cez mobil - zákony a nariadenia

Ako na užívateľa služby parkovanie cez mobil sa na Vás vzťahujú správne poplatky a poplatky dopravnej polície tak, ako na ostatných účastníkov dopravy, ktorí používajú bežný systém parkových lístkov.

Platba za parkovacie hodiny je v takej výške, ako za parkovací lístok v papierovej podobe. Prosím zohľadnite, že platba za parkovacie hodiny sa považuje za zaplatenú, až keď Vám po rezervácii parkovacieho lístka bude doručená potvrdzovacia SMS. Až potom sa príslušná suma stiahne z Vášho parkovacieho konta.

V zónach krátkodobého parkovania sa musí dodržiavať najvyššia prípustná doba parkovania v zmysle doplnkových značiek umiestnených na príslušných dopravných značkách.

Samozrejme je na Vás, či alternatívne využijete ako užívateľ parkovania cez mobil bežný parkovací lístok v papierovej podobe.

Copyright ©2010 Siemens Program and System Engineering s.r.o.
Všetky práva vyhradené.