Parkovanie v Bratislave

Ukončenie možnosti platenia parkovného systémom s registráciou.


    Dňa 30.6.2017 dôjde k vypnutiu systému s registráciou. Od tohoto dátumu bude možné platiť parkovné mobilným telefónom cez SMS len systémom bez registrácie.

    Redemácia kreditov:

    V čase 1.7. - 31.8.2017 prebehne redemácia zostávajúcich kreditov zo systému s registráciou. Redemovať sa budú zostatky presahujúce 3,30 kreditu (pri registrácii obdržal každý užívateľ uvítací kredit vo výške 100,- Sk / 3,30 EUR), na číslo bankového účtu z ktorého prebehlo posledné dobitie kreditu. Prípadné nezrovnalosti možno reklamovať v termíne do 30.11.2017. Neskôr podané námietky nebudú zohľadnené.

    Ďakujeme za používanie systému MobilParking a dúfame, že budete v budúcnosti k plnej spokojnosti platiť parkovné užívateľsky jednoduchším a modernejším systémom bez registrácie.
Copyright ©2010 Siemens Program and System Engineering s.r.o.
Všetky práva vyhradené.