FAQ - Často kladené otázky.


1. Čo je to Mobil Parking?

Mobil Parking je systém, ktorý je alternatívou k v súčasnosti používaným parkovacím kartám. Vodič, ktorý má záujem o jeho používanie, si nebude kupovať papierové parkovacie karty, namiesto toho si zakúpi virtuálne parkovacie karty. Po zaparkovaní na ulici vodič namiesto vyznačovania dátumu a času, kedy zaparkoval, odošle na vopred známe číslo informáciu o tom, ako dlho chce na zvolenom mieste stáť. Následne sa mu z jeho zásobníka virtuálnych parkovacích kariet odpočíta adekvátny počet parkovaní.

2. Čím je Mobil Parking výhodnejší oproti klasickým parkovacím kartám?

Mobil Parking sa vyznačuje tou vlastnosťou, ako všetky služby založené na moderných technológiách namiesto toho aby užívateľ musel vyhľadávať službu, služba mu je k dispozícii kedykoľvek a kdekoľvek. Konkrétne pri parkovaní to znamená, že vodič nemusí zháňať a kupovať a parkovacie karty, pri prekročení doby parkovania sa nemusí vracať k autu, ale predĺži si dobu parkovania z miesta, kde sa práve nachádza. Vodič si môže zaviesť službu, ktorá ho upozorní, že sa blíži doba vypršania jeho parkovného.

3. Čím je Mobil Parking výhodnejší oproti parkovacím automatom?

Pre vodiča odpadá nutnosť nosiť po vreckách alebo zháňať mince, nemusí sa vracať k autu po prekročení doby parkovania. Prevádzkovateľovi parkovacích služieb odpadá práca s mincami, starostlivosť o automaty a ich servis, odpadá problém vandalizmu. Pre mesto samotné je to možnosť vyhnúť sa osadzovaniu automatov na miestach, ktoré majú veľmi často historický charakter a majú slúžiť predovšetkým voľnému pohybu osôb.

4. Prečo je vôbec potrebné vyberať parkovné

Parkovacích miest je menej ako požadujú záujemcovia (vodiči) a ich obsadenosť je mimoriadne vysoká. Preto je potrebná regulácia parkovania a tá sa dá vykonať buđ časovým obmedzením parkovania alebo vyberaním parkovného. Práve túto možnosť zaviedla mestská časť. Výber sa vykonáva formou parkovacích kariet a po spustení ostrej prevádzky Mobil Parkingu sa bude dať platiť aj prostredníctvom mobilného telefónu.

5. Zvýšením obratovosti zvyšujete počet áut v centre mesta. Je to tak správne?

Platí, že centrum mesta musí byť prístupné pre automobilovú dopravu,iek jej všeobecne známym negatívam. Táto požiadavka prístupnosti je vitálnou požiadavkou pre zachovanie a rozvoj obchodného, spoločenského a kultúrneho života v meste. Skúsenosti hovoria, že ignorovanie tejto požiadavky môže mať za následok presun diania v meste na perifériu do nákupných stredísk a biznis centier - a následnú degradáciu historických častí mesta. Aby sme reagovali na túto veľmi reálnu hrozbu, musíme robiť praktické kroky na to, aby sme zabezpečili v ohrozených lokalitách dostatočnú ponuku parkovacích miest.

6. Koľko bude stáť parkovanie v systéme Mobil Parking

Jednorazové parkovanie stojí rovnako, či už platíte cez mobilný telefón alebo papierovou kartou. Pri platbe cez mobilný telefón treba pripočítať cenu jednej SMS.

7. Kto je realizátorom projektu

Realizátorom projektu sú Mestská časť Bratislava-Staré Mesto a mesto Viedeň.

8. Kto je dodávateľom projektu

Dodávateľom projektu je spoločnosť MPay Slovakia s.r.o.

9. Je systém Mobil Parking bezpečný?

Systém je prevádzkovaný v zabezpečených priestoroch profesionálnych poskytovateľov IT služieb, ktorí majú bezpečnosť procesne spracovanú. K systému existuje Bezpečnostný projekt presne definujúci manipuláciu s údajmi v databázach.

10. Zvýši sa po zavedení systému počet voľných miest?

Systém počíta po prijatí potrebnej legislatívy podstatné zvýšenie efektívnosti kontroly. Podobný stav kontroly je vo Viedni a preto oprávnene očakávame vyššiu ponuku voľných miest.

11. Ako sa bude vykonávať kontrola v systéme Mobil Parking?

Pracovník mestskej polície overí najskôr vizuálne a následne cez systém mobilparking platbu parkovného a keđ platba nebude vykonaná, udelí na mieste pokutu za priestupok,zaeviduje priestupok do systému v elektronickej podobe a priamo na mieste príručnou tlačiarňou vytlačí pokutu.Priestupok môže riešiť i privolaním motohliadky,ktorá môže použiť blokovacie zariadenie(papuču).

12. Kto bude vykonávať kontrolu?

Poverení pracovníci mestskej polície preveria platbu technickým zariadením, podobným, ako majú revízori v MHD. Ak kontrolované auto nebude mať parkovaciu kartu, polícia overí SMS platbu cez evidenčné číslo vozidla v systéme Mobil Parking. Ak vodič za parkovacie miesto nezaplatil, obdrží pokutu a záznam o priestupku sa automaticky zaeviduje do databázy mestskej polície.

13. Aké sankcie hrozia za neplatenie parkovného?

V prípade,že vodič porušuje nariadenie mestskej časti o parkovaní v Zóne,môže byť uzamknutý blokovacím zariadením a môže mu byť udelená pokuta v zmysle platného VZN do výšky 33 €.

14. Budem môcť platiť cez mobil vo Viedni i v Bratislave?

Jedným z cieľov projektu je čo najviac zjednodušiť parkovanie pri vzájomných návštevách v oboch mestách. Užívateľ bratislavského systému je oprávnený k jeho využívaniu vo Viedni a naopak. Pre potreby parkovania vo Viedni je potrebné uhradiť kredit v EUR. Bližšie informácie nájdete tu.

Copyright ©2010 Siemens Program and System Engineering s.r.o.
Všetky práva vyhradené.