Registrácia používateľa

Upozornenie !

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pozastaviť prevádzku z technických dôvodov.


Vaše prihlasovacie meno jednoznačne identifikuje uživateľa.

Reťazec nesmie obsahovať žiadne špeciálne znaky.

Login *

Vaše prihlasovacie heslo.
Minimálna dĺžka hesla su 4 znaky a maximálna dĺžka 10.

Reťazec nesmie obsahovať žiadne špeciálne znaky.

Heslo *
Overenie hesla *

V prípade právnickej osoby prosím označte túto volľbu, potom sa nevypĺňa pole priezvisko.

Právnická osoba (firma)
Titul

Vaše meno a priezvisko sú v našom systéme bezpodmienečne nutné.

V prípade právnickej osoby, sa priezvisko nevypĺňa.

Pre právnické osoby je potrebné zadať korektne IČO.

Meno/meno spoločnosti *
Priezvisko *

Vaše telefónne číslo, z ktorého uživateľ uhrádza poplatky v priebehu parkovania.Musí byť v medzinárodnom formáte.

Telefónne číslo *
E-Mail

Vaša poznávacia značka vozidla. Podľa tejto informácie príslušníci mestskej polície vedia určit, či ste v danom okamihu uhradili poplatok za parkovanie.

Evidenčné číslo vozidla *
(bývalá ŠPZ)
IČO

V prípade, že ste platcom DPH, uvádzajte prosím predponu SK.
Napr. SK123456

DIČ

Adresa bydliska *
Ulica
Mesto
PSČ
Štát

Korešpodenčná adresa

Korešpodenčná adresa sa zhoduje s adresou bydliska

Meno
Ulica
Mesto
PSČ
Štát

Upozorňujúca SMS, ktorá je zasielaná 10 minút pred uplynutím zaplateného parkovacieho času, aby užívateľ systému mal dostatok času parkovanie ukončiť, alebo si predplatený parkovací čas predĺžiť. Je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka MPay s.r.o. Nemýliť si s potvrdzovacou SMS, ktorá je zasielaná vždy, je bezplatná a potvrdzuje, že parkovanie bolo aktivované.

Zasielať upozorňujúcu SMS (**)

Zasielanie podpísaných a opečiatkovaných faktúr poštou na uvedenú korešpondečnú adresu je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka MPay s.r.o., inak sú faktúry bezplatne dostupné z webu, alebo osobným prevzatím v sídle spoločnosti

Zasielať faktúry poštou (**)
(**) Jedná sa o spoplatnené služby

Kontrolná fráza slúži pri telefonickom kontakte s operátorom pre overenie identity užívateľa.Nutné v prípade problémov s transakciami, resp. zmenou hesla.

Kontrolná fráza *

Vaše preferované miesto parkovania. V prípade, že parkujete v inom, než domovskom meste, je potrebné, aby ste pri zasielaní parkovacej sms uviedli okrem času aj kód daného mesta. Kódy miest sú k dispozíici na stránkach mobil parkingu.

Preferované miesto parkovania


Pre úspešnú registáciu musíte súhlasiť s podmienkami spoločnosti m-parking Bratislava

Súhlasím s podmienkami spoločnosti MPay Slovakia s.r.o.

Podmienky<br />pre Slovensko
Podmienky
pre Slovensko
Verzia podmienok<br />pre Slovensko v PDF
Verzia podmienok
pre Slovensko v PDF

Odpíšte prosím uvedený bezpečnostný kód.


Údaje označené hviezdičkou(*) sú povinné.

Copyright ©2010 Siemens Program and System Engineering s.r.o.
Všetky práva vyhradené.